Vláda Spojeného království je vyzvána k zákazu velkochovů kvůli zastavení pandemií, jako je koronavirus

Vláda Spojeného království je vyzvána k zákazu velkochovů kvůli zastavení pandemií, jako je koronavirus

20. března 2020

Velkochovy hrají roli v oblasti veřejného zdraví„Z vědeckého hlediska je jasné, že dokud nebudeme jednat ohledně klimatické krize a neukončíme velkochovy, smrtící pandemie budou samozřejmostí.“

Na vládu Spojeného království je vyvíjen nátlak, aby zakázala velkochovy ve snaze zabránit budoucím pandemiím. Tento nátlak byl způsoben především kvůli současnému vypuknutí koronaviru SARS-CoV-2. 

Aktivistická skupina Pause the System (Pozastavte systém) tvrdí, že vláda „nevykonává nezbytná opatření na pomoc a ochranu občanů Spojeného království.“

Budoucí pandemie

Skupina Pause the System má celkem tři požadavky. Chce, aby se politici postavili čelem k současnému zdravotnímu stavu nouze, aby se postarali o ty nejzranitelnější a zabránili možným pandemiím v budoucnosti.

Co se týká budoucích pandemií, Pause the System cituje zprávu Univerzity John Hopkins, která uvádí, že „globálních pandemií přibývá v důsledku stupňující se klimatické krize, a to v důsledku měnících se životních podmínek“.

Velkochovy 

V prohlášení zaslaném společnosti Plant Based News skupina uvedla: „Systém je rozbitý – vláda selhává. Klimatická krize, velkochovy a obchod se zvířaty jsou velkými hrozbami v případě budoucích pandemií.“

Dále prohlásili: „Vláda musí jednat tak, aby snížila emise na nulu, zastavila snižování biologické rozmanitosti, a také zakázala velkochovy a obchod se zvířaty. Musí také podporovat nezávislé občanské shromáždění, které dává obyčejným lidem pravomoc rozhodovat o naší společné budoucnosti.“

Mluvčí Dan Kidby dodal: „Z vědeckého hlediska je jasné, že dokud nebudeme jednat ohledně klimatické krize a neukončíme velkochovy, smrtící pandemie budou samozřejmostí.“

Pause the System také vyzývá vládu, aby poskytla občanům základní příjem jako pomoc  lidem čelit těžkostem v důsledku pandemie, a také aby investovala více peněz do hromadného testování.

Více o podobných tématech se dozvíte na přednáškovém festivalu VeganFest 2020, který se bude konat v říjnu v Brně. 

Zdroj: https://www.plantbasednews.org/

Přeložila Kristýna Dobšínská

Share