V otěžích – pohled na zneužívání koní v moderní společnosti

V otěžích – pohled na zneužívání koní v moderní společnosti

V otěžích – pohled na zneužívání koní v moderní společnosti

18:00 – 19:00

Jak dnes využíváme koně a v čem se moderní praktiky liší od dob minulých? Byznys s koňmi na jedné straně, masové vybíjení na straně druhé. Jak najít hranici svobody pro bytosti, jejichž existence je úzce provázána s tou naší?

Vendula Jandorová je dlouholetou „chovatelkou“ koní a zakladatelkou Azylové farmy Jarikhanda – jednoho z největších azylů pro „hospodářská“ zvířata u nás.