Moderovaná debata veganských zdravotníků

Moderovaná debata veganských zdravotníků

Moderovaná debata veganských zdravotníků

18:30 - 20:00

VeganFestI tento rok se bude na VeganFestu konat moderovaná debata veganských zdravotníků. Tentokrát ji rozšíříme i o sestřičku nebo farmaceutku.

MUDr. Eliška Selinger je nutriční epidemioložkou pracující na českém výzkumu veganské stravy. Studium všeobecného lékařství dokončila na 3.LF UK, v současné době studuje PhD v oboru Preventivní medicíny a epidemiologie tamtéž. Souběžně studuje magisterský titul v epidemiologii na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Jako studentka absolvovala vědecké stáže v Itálii, Německu a Norsku. V rámci svého PhD studia se věnuje dopadům veganské stravy na zdraví. Pracovně se věnuje i roli výživy v prevenci, nutriční edukaci (nejen) na školách, opatřením na podporu zdravého životního stylu nebo environmentálně udržitelnému stravování, vystupuje jako nutriční expertka v médiích. Je jednou z autorek projektu KOMPAS, který se zabývá sledováním zdravotního stavu českých veganských, vegetariánských i omnivorních rodin.

MUDr. Jakub Hurych je lékař na Ústavu lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole, hrdý vegan a nadšený maratonský běžec. Jakub se pracovně zabývá výzkumem střevního mikrobiomu a ve svém volném čase se věnuje organizaci Physicians Association for Nutrition (PAN) Czech Republic. PAN Czech Republic má za cíl zvyšovat povědomí o významu výživy pro zdraví i prevenci a léčbu onemocnění.

Ludmila Krystková pracuje 5 let ve FN u sv. Anny v Brně jako všeobecná sestra na jednotce intenzivní metabolické péče. Má magisterské specializační vzdělání v interních oborech.

Moderovat bude veganka, farmaceutka a maminka dvou malých veganů Mgr. Dagmar Štruncová.