Dopady exotických potravin

Dopady exotických potravin

Dopady exotických potravin

14:00 - 15:00

Vladimir FutákJe veganství opravdu ohleduplnějším životním stylem šetřícím životní prostředí, nebo má toto tvrzení své háčky?

Mnoho z nás se dívá s despektem na lidi kteří konzumují maso a myslí si, že oni jsou ti necitliví , ne empatičtí a sobečtí, zatímco my jsme ti správní, žijící s respektem k planetě a všem živým tvorům.

Bohužel při bližším pohledu zjistíme krutou pravdu. Žít v souladu s přírodu a nepodílet se na ničení naší planety je prakticky nemožné, stejně jako je nerealizovatelné nepůsobit utrpení živým tvorům.

Pokusím se tedy poodhalit temná místa našeho životního stylu, upozornit na nekalé praktiky potravinářského průmyslu tvářícího se ekologicky a těžícího z naší nevědomosti. Bojkot produktů s palmovým olejem přiměl mnoho firem k jeho nahrazení kokosovým tukem a mnoho lidí to bere jako pozitivní pro životní prostředí. Je tomu ale skutečně tak, nebo je tato alternativa stejným, případně ještě větším zlem pro naši planetu ? Jaké dopady má na  planetu a její obyvatele výroba čaje, kávy a cukru, či pěstování ostatních běžně konzumovaných potravin?

Nechci moralizovat, nebo někoho nabádat k asketickému životu. Rád bych však naznačil jak můžeme negativní dopady našeho pobytu na Zemi minimalizovat a přispěl touto formou k méně fanatickému přístupu některých vyznavačů veganského životního stylu ke svému okolí.  Uvědomění si vlastní nedokonalosti a její upřímné přiznání  je jedinou cestou k sebezdokonalení.

Přednášet bude stálice brněnského VeganFestu, sportovec a tatér Vladimír Futák. Přednáška proběhne druhou VeganFestovou sobotu v Café Práh.