Konec testování na zvířatech? Vědci vyvinuli čip, který to umožní

Konec testování na zvířatech? Vědci vyvinuli čip, který to umožní

16. března 2020

Než začne přednáškový festival VeganFest 2020, který musel být odložen kvuli COVID-19 na říjen, tak vás budeme občas zásobovat články, které jsou tematicky blízké samotnému festivalu. Toto je první z nich.

 

Jedná se o tzv. Human-On-A-Chip, kdy zmenšeniny lidských orgánů na čipech pomůžou ukončit testování na zvířatech.  Zavedení těchto miniaturních orgánů vytvořili vědci z Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (Institut Wake Forest pro regenerativní medicínu) a přičinili se tak k revoluci testování farmaceutik. Celý systém těchto malých orgánů, známých jako organoidy, byl úspěšně použit k pozorování reakcí farmaceutik na lidské tělo. Tento systém testování by potenciálně mohl vést k absolutnímu odstranění testů na zvířatech.

 

Obrázek ukazuje průřez organoidů imunohistochemicky obarvených k odhalení komplexní morfologie s heterogenními oblastmi obsahujícími neurální progenitory (červené) a neurony (zelené). Kredit: Lancaster a kol., 2013).

 

Poslední data založená na výzkumu publikovaném v American Journal of Gastroenterology uvádí, že odhadovaná cena za vývoj léku markantně přesáhne skutečné náklady. Důvodem je prý zejména nepředvídatelnost současných „in vivo“ (pozorování v živém organismu) a „in vitro“ (pozorování v umělých, např. laboratorních podmínkách) testovacích modelů, pokud jde o potenciální toxicitu léčiv pro člověka. Nicméně s inovativním vývojem organoidů, které byly vytvořeny jako funkční repliky celého orgánového systému lidí (včetně jater, srdce a dokonce i krevních cév), testování na zvířatech, jak ho známe v laboratorních Petriho miskách, by mohl být brzy součástí vědecké minulosti. Nebo alespoň cena takového testování by byla za zlomek toho, co stojí dnes. Tyto drobné orgány jsou trojrozměrné tkáňové kultury, specifické pro každý příslušný orgán. Obvykle jsou získávány z kmenových buněk, zpravidla se velmi liší velikostně. 

Celý systém, tvořený výše uvedenými malými orgány, byl vložen do jednotlivých čipů. Podle předsedy a ředitele Wake Forest Institute for Regenerative Medicine jsou organoidy uznávány jako nejpropracovanější laboratorní model lidského těla, protože jsou přesnými replikami lidských orgánů. 

 

 

Až dodnes bylo používání organoidů omezeno, protože nemohly plně napodobovat přesné chování úplného lidského orgánu. Aby byla zajištěna plná funkčnost drobných orgánů, vědci oddělili malé vzorky lidských orgánů, přičemž jako primární modely pro malé kopie použili příslušnou tkáň. To znamená, že musely být zahrnuty všechny buněčné typy, jako jsou dříve zmíněné krevní cévy, aby byla zaručena stejná reakce, jaká se očekává v lidském těle.

Přeloženo z disclose.tv.

Zdroje:
iopscience.iop.org/…
newsroom.wakehealth.edu/…
journals.lww.com/…

Přeložila Kristýna Dobšínská

Share