Koně ve válkách

 

Že louky voní kol a jetely

a kvete řeřicha – 

a on… kůň… což byl vinen čím?

má díru do břicha,

že na něm seděl kdos, už nesedí

a oči vědět chtí, však nevědí

a v hrdle vysychá…

 (Fráňa Šrámek: Raport)

 

Koně byli ve válkách využíváni od prvních dnů svého zkrocení. Starověké civilizace Chetitů, Asyřanů, Sumérů, Peršanů, Řeků a Římanů byly vytvořeny nebo zničeny za pomoci velkého počtu koní a stálá hrozba loupeživých nájezdů stepních jezdců z východu hrála velkou úlohu i při vytváření mohutných jezdeckých sil v pozdějších západních státech.

Role jezdectva se změnila až při rozšíření palných zbraní a dělostřelectva v 16.stol., ale i tak jezdectvo působilo v armádách až do 2.svět.války.

I. světová válka

Ačkoliv tato osudová bitva již poznala vrčení motoru letadla, kůň v ní hrál nezbytnou roli. K dokázání vysokého čísla účasti lichokopytníků v I.světové válce stačí už ten fakt, že jen samo britské království ztratilo na půl milionu koní.

Zdravý rozum říká, že na bojištích, kde dominovala poziční válka v zákopech, nemohla jízda způsobit žádný průlom situace. Uplatnila se spíše mimo bahnitý evropský terén. Velmi významnou roli sehrála při palestinském tažení (1917-1918), jehož vůdcem byl generál Edmund Allenbey. Tento generální inspektor jezdectva, Angličan, vedl jezdeckou ofenzívu, jež si položila za cíl dobýt linii Gaza-be´er Shevy. Počínání bylo završeno úspěchem.

Co se týče péče o koně, dobrými ošetřovateli byli členové britské armády. I snaha o předcházení zranění byla na vysoké úrovni. Zvířata tak setrvávala ve skvělé kondici a armáda království tak byla bojeschopná a použitelná až do roku 1918. Zcela jinak tomu však bylo za lamanšským průlivem, kde francouzská a německá armáda správnou péči o koně podceňovala, na následky čehož zemřelo mnoho koní.

 II. světová válka

V pořadí druhá ze světových válek zaznamenala pokles počtu využívaných koní v jezdectvu, avšak i nadále si kůň našel místo na některých bojištích světa, i když povětšinou skončil tragicky. Při okupaci Polska německými vojsky vstoupil ohrožený stát do obrany s 86 tisíci koňmi. Prakticky všechna zvířata byla popravena palbou hloubkového bombardování nepřítele. Avšak i v německé armádě byly uplatněny tisíce koní, a to na východní frontě. Zdaleka více lichokopytníků však na tomto místě využívali Rusové. Šlo o přibližně 30 jezdeckých divizí, k nimž je potřeba přičíst polní dělostřelectvo s osmi tisíci tažných koní – ve výsledku dojdeme k neuvěřitelnému číslu: 1 200 000 koní. Ale nezůstávejme jen v Evropě. V roce 1941 byla u vesnice Musina (Asie) 106. německá pěší divize přepadena 44. mongolskou jezdeckou divizí. Mongolové, což nyní zní možná úsměvně, provedli svůj útok s šavlemi v ruce. Jak se však dá předpokládat, Němci, kteří samozřejmě zahájili palbu, jezdeckou divizi s přehledem rozdrtili.

Válečné oběti v číslech

V průběhu tzv. Bůrské války ( 1899 – 1901) Britové ztratili za pouhé dva roky 326 000 koní.

Napoleon využíval jezdectva hromadně a často až hýřivě. Za pouhé 2 měsíce tažení v Rusku ztratil v bojích 18 000 koní (r.1812) a dalších 30 000 koní bylo zabito při ústupu od Moskvy.

Při bitvě u Waterloo (r. 1815) bylo soustředěno 16 000 koní na straně Napoleona a 13 000 koní na straně Wellingtona (+ tisíce koní používaných zásobovacími jednotkami). Většina koní byla v bojích zabita.

Současnost 

Může se zdát, že v dnešní době už koním ve válkách odzvonilo. Budeme-li však alespoň trochu pozorní, prozřeme. V moderní době můžeme při bojových konfliktech tato ušlechtilá zvířata potkat například v současnosti často diskutovaném Afghánistánu. Tento oproti západní civilizaci nevalně vyzbrojený stát disponuje přesile ve svém těžko schůdném terénu původními středoasijskými plemeny. (například koně kábulští nebo turkmenští). Tato zvířata mají neuvěřitelně jistý krok. Koně jsou to houževnatí, vytrvalí, rychlí a charakterizuje je vynikající orientace – v nepřehledné krajině jsou schopni vyhledat tu nejpřijatelnější cestu. Přes svoji skromnost tito koně vydávají vrcholné výkony.

Markéta Musilová

Zdroje: 

http://www.koniny.ic.cz/jizdanakoni/index_Page337.htm

http://www.konicci.cz/clanky/kone-v-historii-100/kun-v-i-a-ii-svetove-valce-3639